Ordines Militares

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)
Ordines Militares

XXII Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica
Yearbook for the Study of the Military Orders

Czasopismo jest kontynuacją 15-tomowej serii wydawniczej zawierającej referaty z międzynarodowych konferencji poświęconych historii zakonów rycerskich „Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica”, które odbywają się w Toruniu w dwuletnim cyklu od 1981 r. Dzięki badaniom prowadzonym przez Profesora Karola Górskiego i jego uczniów powstały w 1945 r. Instytut Historii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika stał się najważniejszym w Polsce centrum badań nad historią zakonu krzyżackiego i jego państwa w Prusach. Idea stworzenia w Toruniu międzynarodowego forum badaczy zakonów rycerskich zrodziła się jako efekt współpracy polskich i niemieckich historyków, która została nawiązana w ramach organizowanych od 1974 r. pod auspicjami UNESCO konferencji poświęconych roli zakonu krzyżackiego w podręcznikach szkolnych. Założycielem toruńskich spotkań badaczy zakonów rycerskich i wydawcą pierwszych 11 tomów z cyklu „Ordines militares” był Zenon Hubert Nowak z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po jego śmierci w 1999 r. organizację konferencji oraz redakcję serii wydawniczej przejęli Roman Czaja z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Jürgen Sarnowsky z Uniwersytetu w Hamburgu. Tematyka pierwszych tomów z cyklu „Ordines militares. Colloquia Torunensia Historica” koncentrowała się wokół historii zakonu krzyżackiego, już jednak od początku lat 90-tych XX w. w coraz większym stopniu w programach konferencji pojawiają się tematy związane z historią joannitów, templariuszy oraz zakonów zakładanych na Półwyspie Iberyjskim. Zarówno tematyka konferencji, jak i rozszerzający się krąg uczestników sprawiały, że konferencji z cyklu „Ordines militares” zyskały opinię jednego z najważniejszych forum spotkań badaczy zakonów rycerskich z całego świata. Ważnym elementem toruńskich konferencji są organizowane od 2003 r. spotkania młodych naukowców zajmujących się historią zakonów rycerskich.

Rosnąca ranga naukowa serii wydawniczej „Ordines Mitlitares Colloquia Torunensia Historica” sprawiła, że w 2011 r. przekształcono ją w rocznik poświęcony historii zakonów rycerskich. Zgodnie z tradycją każdy tom posiada określony, tematyczny punkt ciężkości, który nawiązuje do tematyki organizowanej konferencji z cyklu „Ordines militares”. Poza tym w czasopiśmie są publikowane w językach angielskim. niemieckim i francuskim artykuły, polemiki, przeglądy badań, przyczynki źródłowe oraz recenzje dotyczące historii zakonów rycerskich.