Ordines Militares

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)

Wsparcie finansowe

XXII Konferencja „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” (2023)

Organizacja XXII Konferencji z cyklu „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” pt.

“Everyday Life in the Military Orders” / „Alltagsleben in den Ritterorden“ / „Życie codzienne w zakonach rycerskich”

była możliwa dzięki:


- dofinansowaniu w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Doskonała Nauka II ‒ Wsparcie konferencji naukowej” na podstawie umowy nr KONF/SN/0319/2023/01

Logo Ministerstwa Edukacji i Nauki

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Doskonała Nauka II”.

Logo programu "Doskonała Nauka"
- wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Torunia

Logo Urzedu Miasta Toruń
- wsparciu finansowemu Instytutu Historii i Archiwistyki oraz Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Logo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
- wsparciu finansowemu Uniwersytetu Hamburskiego (Universität Hamburg)

Logo Uniwersytetu Hamburskiego


- wsparciu finansowemu Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu (Julius-Maximilians-Universität Würzburg)

Logo Uniwersytetu Juliusza i Maksymiliana w Würzburgu

 

POPRZEDNIE EDYCJE KONFERENCJI

Wsparcie finansowe XXI Konferencji „Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica” (2021)

 


 

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica XXII: 2017

Publikacja i udostępnienie online czasopisma finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 22 (2017) finansowane w ramach umowy 755/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.

 

 

 

 

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica XXI: 2016

Publikacja i udostępnienie online czasopisma finansowane ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Publikacja i udostępnienie online czasopisma "Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica Yearbook for the Study of the Military Orders", vol. 21 (2016) finansowane w ramach umowy 698/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniająca naukę.